צוות הבוגרים בכפר הנוער ימין אורד שואף לשמר ולחזק את תחושת הביטחון והשייכות לכפר כ 'בית' ומשפחה לכל בוגריו ובכך ליצור בקרב חניכי הכפר בסיס איתן של אמון,'אופק נוכח' ומודעות לאפשרויות ההתפתחות בעתיד, כל זאת תוך מתן מענה אישי וסיוע במצבי חיים וכן, קידום ופיתוח תוכניות חברתיות-קהילתיות שמטרתן צמיחה והעצמת חניכי הכפר ובוגריו וכל זאת מתוך דיאלוג הדדי ושותפות .