מסע אתגר

"רק שביל כבשו רגלי על פני שדות" (רחל)

יש בו, במסע הרגלי בין אבניה והריה של ארץ ישראל, בכדי לבטא ללא מילים את קשר הנצח שבין עם לארץ ואת מקומי כאדם כחוליה בשרשרת זו.
יש בו, במסע של התמודדות, זיעה ומאמץ, בכדי להמחיש את שייכותי,אחריותי ושותפותי בחיי הארץ הזו, בקניין של עמל ומעשה .
יש בו, במסע מים לים, בכדי להצהיר על היותי שותף ומנהיג של עם וחברה, בכדי להוסיף את קולי התרבותי הייחודי למארג קולותיה של חברה נבנית.
מדי שנה יוצאים חניכי השכבה הבוגרת ל"מסע אתגר". מסע רגלי מים לים, מסע של כ- 90 ק"מ, בו מתמודדים כל אחד ואחת עם גבולות מסוגלותם, עם העמדה במבחן של הרעות, האחריות והחוסן הנפשי בעיתות לחץ ומצוקה. מעבר למבחן האישי, נושאת השכבה במהלך המסע דגל ערכי של "תיקון עולם" המקבל ביטוי מעשי באופנים שונים בתוך המסע.
את המסע מתחילים ביחד ומסיימים ביחד, כמובילי הכפר, בטקס כפרי בו מעבירים נציגי השכבה את דגל ישראל ודגל ימין אורד לנציגי השכבה הצעירה ומעניקים לה את שמה, אשר ילווה את חבריה לכל חייהם.
המסורת, הנמשכת משנה לשנה, משכבה לשכבה, מדור לדור, היא אבן יסוד משמעותית בחיי קהילת ימין אורד .
משמעות המסע עבור נער מתבגר, עולה חדש, המצוי בעיצומם של תהליכי גיבוש זהותו האישית, החברתית והלאומית ובניית עולמו הנפשי והתרבותי בחברה הישראלית, הינה עצומה ובוגרי הכפר מעידים על מקומו המשמעותי ועל הכוחות שהוא העניק להם בהתמודדות עם נקודות הקושי בהמשך חייהם.