מת"ל מרכז התמיכה

מרכז התמיכה הוקם על מנת לתת פתרון כוללני לילדי כפר הנוער ימין אורד אשר להם קשיים לימודיים, התנהגותיים, רגשיים, ופסיכולוגיים.  במרכז, אנו עוזרים לילדים להתגבר על בעיות אלה, להפיק את המרב משלל ההזדמנויות המוצעות לחניך בימין אורד, ולהעצים אותם להתקדם ולהיות חברים פרודוקטיביים בחברה הישראלית.  רבים מן הילדים ובני הנוער בימין אורד חוו בחייהם טראומות או מצבי משבר.  חלקם מתקשים על-כן להשתלב בכיתה רגילה או להתמיד בלוחות זמנים רגילים. מרכז התמיכה מעניק לכל אחד מהם את התמיכה הייחודית לה הוא זקוק. 

מרכז התמיכה פועל במהלך היום, ועובדים בו במסירות עובדים סוציאליים, מטפלים באומנויות, במוסיקה, בדרמה ובתחומים נוספים, מורים ומומחים שונים. בני נוער אשר לומדים בכיתות מיוחדות, מקבלים במרכז שיעורים מיוחדים בלשון ובהקניית השפה, גם ברמה בסיסית וגם למתקדמים, עברית, אנגלית ומתמטיקה. בנוסף, מתקיימים שיעורי תגבור לאחר יום הלימודים הרגיל לאלה הצריכים עזרה פרטנית על מנת לעמוד במטלות בית הספר.

הקניית השפה ושיעורי עזר אישיים מספקים לילדים ידע נחוץ ומיומנויות למידה אשר יאפשרו להם, בשלבים מאוחרים יותר, להשתתף בשיעורים רגילים, ולהשתלב בכיתות הרגילות, להתמקד בלימודיהם ושיעורי בית, לגשר פערים אקדמיים, ולהגיע בסופו של דבר, גם לרמת הבגרות הנדרשת.

ילדים הזקוקים לטיפולים שונים מופנים למרכז התמיכה ע"י המורים, המחנכים או העובדים הסוציאליים. במרכז נעשה מאמץ להתאים לכל ילד גם, את הטיפול המתאים ביותר.