תיקון עולם

בימין אורד אנחנו מאמינים כי הנתינה, השותפות בעשייה ערכית שהיא מעבר למעגלי האדם הפרטי, יש בה כדי לרומם את רוח האדם, לתת לו כוחות להפוך משורד בעולמו למנהיג וליצור דיאלוג ושותפות ערכית בין המחנך לחניך.
אידיאל תיקון העולם מקבל ביטוי מעשי בימין אורד דרך תכנית עשירה של מעורבות חברתית ועשיה של כל חברי הקהילה – החניכים, הצוות החינוכי, עובדי המחלקות המנהליות והלוגיסטיות וכן הקבוצות המתארחות בכפר במשך השנה.
במסגרת התכנית יוצאים החניכים לפעילות תיקון עולם בארבעה מעגלים, כאשר בכל שנה מרחיב החניך את מעגל הפעילות והמעורבות, כביטוי לאישיותו המתרחבת אל העולם.
מעגל קהילת ימין אורד – פעילות נתינה בתוך הקהילה ובסביבתה הקרובה (פעילויות בפינת החי, בתיקון ובעשיה בתוך הכפר ועוד)
מעגל הקהילה האיזורית – פעילות נתינה במגוון מוקדים סביב ימין אורד (בתי חולים, מרכזי אריזת מזון לנזקקים, מועדוניות נוער וילדים, בית אבות, מעון לנשים מוכות, משמר אזרחי ועוד)
מעגל חברה ולאום – ימי פעילות מרוכזים הסובבים סביב ערך חברתי לאומי ובהם מתקיימת למידת נושא ופעילות נתינה (צדק חברתי, התיישבות, מורשת קרב, איכות הסביבה ועוד)
מעגל עולם – פרויקטים ותכניות בהן שותפים חניכי ובוגרי ימין אורד הנוגעות לתיקון עולם במובנו הרחב (כפר הנוער ברואנדה, מפגשים עם קבוצות מחו"ל, משלחות נוער ועוד)
הן הפעילות והן החשיפה של כלל חניכי הכפר אליה יוצרים העצמה אישית וקהילתית ומעודדים אחריות, מעורבות ומנהיגות חברתית


מטרות פעילות 'תיקון עולם' :
• "מקבלה לנתינה" - העברה מנטלית של החניך מהצד המקבל אל הצד הנותן, מהצד החלש לצד החזק של החברה
• "משורד למנהיג" – בניית מעורבות ומחוייבות חברתית וקהילתית. חינוך למעורבות , לקיחת אחריות ויוזמה . מרחבי-ה – הרחבת המבט ממבט שמרוכז בעצמי – "בוטיזם" למבט על שמרגיש שותפות ואחריות כלפי ה"עולם".
• הנתינה כערך – תרומה אמיתית לזולת ולקהילה. שותפות בעשייה ערכית שאין בה תגמול פיזי.
• "זמן קדושה" - מתן תוכן חיובי ומעצים לזמן הפנאי ואופן ביטוי ערכי לשאיפותיו ויכולותיו של החניך
• "סוד שיח" - יצירת הזדמנות לדיאלוג אחר בין המחנך לחניך. יצירת שדה פעולה מחוץ למסגרת השגרתית והקבועה בכפר, אשר מאפשר לחניך לבוא לידי ביטוי באופן אחר מאשר ההתנהלות הרגילה בקבוצה ומאפשר למחנך לראות את החניך באור אחר ובכך לתת פתח להעמקת הדיאלוג הערכי ביניהם.
מבנה כללי של הפעילות:
פעילות "תיקון עולם" מורכבת ממספר מרכיבים :
• "רבה מלח שיבוטא" – פעילות נקיון, טיפוח ועשיה קהילתית בתוך ימין אורד. הפעילות מבטאת הן את האחריות החברתית שלנו ל"תיקון עולם" בסביבת חיינו הקרובה והן את ההכנה שלנו לשבת כיום שיא שמבטא את מטרתנו כיהודים וכבני אדם, כפגסת תיקון העולם.
• פעילות תיקון עולם קבועה – פעילות תיקון עולם קבועה ושוטפת, במוקדים שונים בה משתתפים כל חניכי הכפר במודל של ארבעה מעגלי הפעולה שפורטו
• פרוייקטים נקודתיים – פעילויות תיקון עולם המתקיימות לקראת חגים או אירועים מיוחדים.
• פעילויות קבוצתיות – על פי יוזמה ופניה של הקבוצה ובתיאום עם מחנך/ת הקבוצה.
• הנכחת תפישת תיקון עולם, הפיכתה לאורח חיים ממש, וניצול הזדמנויות לפעילות בכל פלטפורמה בכפר – אישית, קבוצתית וכפרית