מידע כללי ושימושי

אתר הביטוח הלאומי
www.btl.gov.il/
 
משרד האוצר - טפסים להקלות במס
www.mof.gov.il/itc/tfasim/list.htm
 
אתר שירות התעסוקה הממשלתי, שכולל מידע רב לאקדמאים, חיילים משוחררים, עולים חדשים, בני נוער וכן הכוונה למרכזי ייעוץ תעסוקתי.
www.taasuka.gov.il
 
משרד הרווחה
www.molsa.gov.il/
 
משרד התעשיה המסחר והעבודה
www.moit.gov.il/
 
שירות יעוץ לאזרח (ש.י.ל )
www.work-gsob.haifa.ac.il/shil2/jsp/general/home.jsp