תוכניות

תוכניות מיוחדות לבוגרים

תוכניות ופרויקטים לבוגרים
 
תחום הבוגרים מוביל מגוון של תוכניות. התוכניות מיועדות למכלול הבוגרים ונבנות ע"פ צרכיהם זאת מתוך מכוונות לבוגר ולצרכיו השונים.
התוכניות נבנות תוך שיתוף פעולה עם הבוגרים וגורמים נוספים בכפר כשהמטרה להוביל את הבוגרים לצמיחה והתפתחות אישית ומקצועית.
 
תוכניות :
1.      בית הבוגרים
2.      תוכניות הכוון טרום יציאה מהכפר והמשך .
3.      השתתפות בטקסים צבאיים של בוגרים
4.      קרן מלגות לבוגרים
5.      משלחות לחו"ל
6.      עלון בוגרים
7.      פרויקטים התנדבותיים של בוגרים בכפר
8.      networking (רשת בוגרים )
9.      פגישות מחזור