פורום גיוס משאבים

 פורום גיוס משאבים –בוגרים-  קבוצה של בוגרי ימין אורד שהתגבשה במטרה לסייע בחשיבה משותפת כיצד לסייע לכפר במשאבים כספיים. הרציונל  הוא, שבוגרים יהוו  הון אנושי וגם יסייעו בגיוס משאבים למען בוגרי הכפר.

הקבוצה כוללת בוגרים צעירים וותיקים כאחד ונפגשת אחת לחודשיים –שלושה בת"א.

להצטרפות, אנא פנו לצוות הבוגרים בכפר.

 

פגישה 1

 

פגישה 2