סיכום פגישה 1

יכום פגישה מס' 1 'צוות גיוס משאבים –בוגרים' מיום 1/3/09 נושאים מרכזיים שעלו במהלך הפגישה:
 
סוזאן הציגה את הכפר ופעליו, עמותת יוזמות ימין אורד ואת דרכי גיוס משאבים של בכפר בחו'ל. סיפרה שבכפר מתחנכים כ-540 חניכים והזמינה את המשתתפים להשתתף בארועים המיוחדים שמתקיימים בכפר כדי להתחבר למהות ולחזון של המקום.
יעקב ארז הציג את חשיבותו של הצוות כצוות חשיבה ויצירת שותפות עם בוגרים כדי לקדם את מטרות הכפר הן באמצעות משאבים חומריים והן משאבים אנושיים.
יעקב הציג את הרצון שלו ושל הכפר לקדם את נושא הקשר עם הבוגרים כך שיהיו יותר מעורבים בחיי הכפר.
לצוות החשיבה (היגוי) מבחינתו יש שתי מטרות: 1. גיוס תרומות   2. עזרה לפרויקטים בכפר.
אורית הציגה את הפרויקטים של צוות הבוגרים ואת רצון הכפר לחזק את הקשר עם הבוגרים כך שיהיה יומיומי ומקדם. כמו כן הציגה את התוכניות של הצוות לבנות תשתית שתקדם את השותפות בין הבוגרים לדורותיהם לכפר.
רן  הציע להתייחס לבוגרים ל-2 רבדים: 1. בוגרים ותיקים 2. בוגרים צעירים, הציע להרחיב את הפורום הנוכחי מכיוון שהוא יכול להוות בסיס איתן להחלטות ולתוכניות בעניין הבוגרים. לדעתו, כל בוגר שהגיע לפגישה יאתר 2 בוגרים נוספים שיכולים להשתתף בצוות. (בוגר אחד משכבה מעליו ובוגר שני משכבה מתחתיו...) וכן, לאתר בוגרים צעירים שיו שותפים לצוות.
רן סיפר על התנדבותו בעמותת 'ילדנו' שבמסגרתה, הוא מוביל קבוצות של ילדים בסיכון ומספר להם על
מנהיגות וכדו'. מציע לקדם עם הבוגרים פרויקטים דומים.
לטענתו,כדי לקדם את גיוס הכספים ע"י הבוגרים יש ל'רגש' אותם ע"י היכרות מעמיקה יותר עם הכפר
בסיורים ומפגשי מחזור ....  רן מציע לאמץ את 'מודל אובמה'- גיוס סכומים קטנים לעזרה לכפר ולאו
דווקא סכומים גדולים.
מוטי מספר שמניסיונו בגיוס הכספים לכפר בשנים האחרונות, לגייס כספים גדולים זה כמעט בלתי אפשרי....ולכן, מציע לגייס כספים בסכומים קטנים והוראת קבע, מוטי מסכים עם רן שגיוס הכספים יתאפשר יותר ע"י 'ריגוש' והיכרות מעמיקה יותר של הבוגרים עם הכפר ולכן, מציע,שנקדם יחד תוכניות של מפגשים והיכרות של הבוגרים עם העשייה בכפר (מפגשי מחזור וכדו'..)
מוטי הוסיף, שחשוב לדעתו לפנות לבוגרים באופן ממוקד בתהליך גיוס הכספים 'מבוגר לבוגר' ורק אח"כ
להרחיב את היריעה. 
ג'ימי מציע לפנות לבוגרים עם בקשה לסכומים קטנים וכן, בבקשות ממוקדות כמו לאמץ חניך במימון עלות לימודיו בכפר. מציע להגדיר את העלויות וההוצאות של כל חניך ולפנות באופן ממוקד. (בהוראת קבע) ג'ימי הביא דוגמא מעובדי המלון שנרתמו לסייע בסכומים קטנים (משכורות מאוד קטנות...) ואימצו עמותה של ליצנות רפואית. מציע עוד, לפנות לבוגרים כך שיסייעו גם בדרכים אחרות כמו: סיוע במציאת עבודה, עזרה בבעיות רפואיות-שיניים וכדו')
רן מציע לגבש צוותי עבודה קטנים,להביא אותם לביקור בכפר וכך לשווק את הצרכים של הכפר.
לדעתו, הפורום הנוכחי צריך להוביל את כל התהליך. 
 
סוכם:
     על מנת שנוכל בפגישה הבאה לדון על צעדים אופרטיביים יותר, חשוב להגדיל את צוות החשיבה ולכן,כל  רן ומוטי לקחו על עצמם לאתר 2 בוגרים נוספים פוטנציאליים כל אחד (שכבה אחת מעליו ושכבה אחת מתחתיו...)שיצטרפו לצוות.
המשימה היא,לדבר עם הבוגרים שיאתרו- שיחה ראשונית של הסבר ולעביר לאורית שם +מס' טלפון ע"מ שנוכל להזמינם למפגש הבא של הפורום.(תוך שבועיים עד 10/3 )
סוזאן ואורית יאתרו בוגר או שניים צעירים יותר שיכולים להצטרף לצוות. 
 רן מאיר לקח על עצמו לבנות הצעה לתוכנית פעולה אפשרית כך שתוכל להוות בסיס לדיון בפגישה הבאה.
 ג'מי לקח על עצמו לארח את הפגישות של הצוות המלון.
 הוחלט שחשוב שהפגישה הבאה תערך תוך פרק זמן קצר על מנת שנוכל להגיע להחלטות משמעותיות.
הפגישה הבאה תערך במלון קרלטון. שני תאריכים אפשריים 30/3 או 1/4 .