בית ספר: תוכנית הלל

בית ספר:
 
בבית הספר נווה יש"ר מתחנכים ולומדים ילדי הכפר, תכנית הלימודים נבנית בהתאמה
לאוכלוסיית התלמידים בדגש על תרבויות המוצא ,ובהכוון לקראת  בגרות מלאה .
בית ספר מתעתד לפתוח מסלוליים ייחודיים תוך ניצול המשאבים הקיימים:
מרכז מחשבים מתקדם מאוד אשר מייצר הזדמנויות להצלחה בתחומי תקשורת, טכנאות ומתכנתים.
מרכז מדעים של בי"ס מאובזר במעבדות פיסיקה וביולוגיה החושפת את התלמידים לעולם המדע .
בתוכנית "הלל " יושם דגש על מסלול חקלאי אקולוגי בשיתוף מושב ניר עציון.

 

תוכנית שטח אתגרית: תוכנית שבה כל תלמיד צועד לאורך כל שביל ישראל, במהלך שלוש שנים, כחלק מגיבוש זהות אישית ולאומית, הכרת הארץ וגווניה של החברה הישראלית.
ביה"ס מתמחה בטיפול בילדים עם לקויות למידה ויודע להתאים עצמו לצורכי כל תלמיד ותלמיד.
מרכז למידה:
בשל החסכים הגדולים, פתחנו מקום שתפקידו לצמצם פערים ולהתייחס באופן אישי לכל תלמיד.
האווירה במרכז למידה תומכת סובלנית, השיעורים נעשים בקבוצות קטנות ואף במפגשים פרטניים,
המרכז נותן מענה ומקדם חניכים לרמות של 4 ו- 5 יחידות לימוד.