מרכז הלמידה

"כשם שפרצופיהם אינם שווים כך דעותיהם אינן שוות".

הבנה זאת מדברי חז"ל היא שהביאה להקמתו של מרכז הלמידה, לצידו של בית-הספר בימין אורד.
לחניכי הכפר, פרצופים שונים, דעות שונות אולם גם יכולות וצרכים שונים ומגוונים.
האווירה במרכז תומכת וסובלנית, השיעורים נערכים בקבוצות קטנות מאוד, ולא פעם אפילו במפגשים פרטניים בין חניך למורה.
רוב חניכי הכפר נהנים משירותיו של המרכז, בהם חניכים הזקוקים לתמיכה, ולעזרה פרטנית, עד שישתלבו בכיתת האם המקורית. אחרים הנהנים ממענה מיוחד על-מנת לתגברם ולקדמם לרמה של 4 או 5 יחידות לימוד במקצועות השונים;

 

כאלו הנהנים משעורי אולפן והנחלת השפה העברית; כאלו הלוקחים חלק בשיעורי תגבור או עזרה בהכנת שיעורי בית במקצועות השונים; או אפילו כאלו הזקוקים לעזרה של מורים לחינוך מיוחד.

מרכז הלמידה פועל בכל יום – לצידו של בית הספר וממשיך בפעילותו עד לשעות הלילה המאוחרות, גם לאחר סיומם של הלימודים הפורמאליים.
גם בחופשות (חנוכה, פסח וכד') פועל מרכז הלמידה ומפעיל "מרתונים" ותוכניות תגבור לחניכי הכפר המעוניינים בכך.

ככל ניתן לומר – כי יחד עם צוות ביה"ס תפקידו של מרכז הלמידה, לזהות ולהעריך את הצרכים הייחודיים של כל ילד, לבנות עבורו מענה לימודי מיטבי, להטמיע הרגלי למידה איכותיים, ובהמשך גם לעקוב אחר התקדמותו של כל ילד.

עבודתם המשותפת של מורי ומחנכי בית-הספר, עם צוות מרכז הלמידה – הביאה לאחרונה להישגים נאים, ולהצלחה אקדמית ראויה ומוערכת.