טופס פתיחת תקלה - כפר הנוער ימין אורד



תחום תקלה:
פירוט תקלה:
מבנה לתיקון:
חדר/דירה:
סוג טיפול: